Informacja dla prenumeratorów

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że zamówienia na prenumeratę dwumiesięcznika "Paragraf na Drodze" i zakup numerów archiwalnych, należy składać w formie elektronicznej, za pomocą formularza zamieszczonego w zakładce zamówienia

Cena 1 egzemplarza czasopisma w prenumeracie na rok 2017 wynosi 30 zł (w tym 5%VAT). Dostępna jest prenumerata roczna w cenie 180 zł i półroczna w cenie 90 zł.

Po złożeniu zamówienia należy przelać odpowiednią kwotę na konto Instytutu Ekspertyz Sądowych: 80 1010 1270 0010 4913 9800 0000 NBP O/Kraków.

W przypadku braku możliwości zrealizowania wpłaty bez faktury prosimy o kontakt w celu wystawienia faktury proforma.

Od 17 lat czasopismo "Paragraf na Drodze" ukazuje się nakładem Wydawnictwa Instytutu Ekspertyz Sądowych. Zawartość merytoryczna naszego czasopisma ulegała zmianom, zmieniała się również ilość prenumeratorów, która ma, niestety, bezpośrenie przełożenie na cenę jednego egzemplarza. W ostatnim czasie zaczyna nas niestety dotykać problem związany z artykułami przesyłanymi na adres redakcji. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, i nie ma potrzeby ich wymieniać, ale warto poinformować, że jest to nie tylko problem naszego czasopisma, gdyż zaprzyjaźnione z nami redakcje innych czasopism branżowych sygnalizują dokładnie takie same problemy. W związku z powyższym, chcąc zapewnić Państwu dostęp do publikacji o odpowiedniej zawartości merytorycznej, przydatnej w codziennej praktyce, podjęliśmy decyzję o zmniejszeniu częstotliwości wydawania czasopisma i od stycznia 2017 r. "Paragraf na Drodze" jest dwumiesięcznikiem.

Zawartość tematyczna "Paragrafu na drodze" nie uległa istotnym zmianom, ale podjęliśmy decyzję o powrocie do działu Z notatnika biegłego, w którym na przykładach rzeczywistych opinii publikować będziemy sposoby rozwiązywania różnych problemów rekonstrukcyjnych. Jednocześnie zapraszamy wszystkich biegłych – praktyków do współtworzenia tego działu. Jeśli uważacie Państwo, że macie ciekawy przypadek, który udało się Wam rozwiązać w mniej lub bardziej niekonwencjonalny sposób, to prosimy o kontakt z redakcją.

Naszych wieloletnich prenumeratorów zapraszamy do kontynuacji prenumeraty na rok 2017, a tych, którzy z różnych powodów z prenumeraty zrezygnowali zachęcamy do jej odnowienia.

Redakcja i Wydawnictwo