Lista recenzentów

Lista stałych recenzentów

  1. Dr inż. Wojciech Ambroszko - adiunkt w Instytucie Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej
  2. Dr Grzegorz Bogdan - adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego
  3. Dr hab. inż. Andrzej Gajek - profesor w Instytucie Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych Politechniki Krakowskiej
  4. Dr hab. inż. Marek Guzek - profesor w Zakładzie Eksploatacji i Utrzymania Pojazdów Politechniki Warszawskiej
  5. Dr inż. Robert Janczur - adiunkt w Instytucie Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych Politechniki Krakowskiej
  6. Dr inż. Tomasz Karczewski - emerytowany pracownik Katedry Pojazdów Samochodowych Politechniki Lubelskiej
  7. Doc inż. Marek Semela - adiunkt w Ústav Soudního Inženýrství Vysoké Učení Technické v Brně
  8. Dr inż. Jan Unarski - emerytowany adiunkt w Zakładzie Badania Wypadków Drogowych Instytutu Ekspertyz Sądowych
  9. Dr Rafał Wielki - adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego
  10. Dr inż. Jakub Zębala - adiunkt w Zakładzie Badania Wypadków Drogowych Instytutu Ekspertyz Sądowych