numer specjalny, wrzesień 2017, Materiały XV Konferencji „Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych”

AUTOR

TYTUŁ

Martin Bilik

Stanislav Tokař

Aleš Vémola

Parametry zderzenia – wyniki z testów zderzeniowych najnowszych modeli samochodu ŠkodaImpact parameters from crash tests with modern vehicles Škoda

Dariusz Bułka

Jakub Curyło

Stanisław Wolak

Mateusz Śleziak

Techniki obrazowania 2D/3D na miejscu wypadku drogowego2D/3D visualisation techniques at the traffic accident scene

Dariusz Bułka

Stanisław Wolak

Wizualizacja i animacja czasowo-przestrzennej analizy wy­padku drogowego w środowisku wirtualnym – program
TITAN 2.0
Visualisation and animation of the Distance–Time – Velocity analysis of the traffic accident in a virtual environment – the Titan 2.0 program

Piotr Ciępka

Jakub Zębala

Adam Reza

Bezpieczne zatrzymywanie autobusów komunikacji miejskiejSafe stopping of city buses

Piotr Ciępka

Wpływ przyjęcia nieprawidłowej wartości czasu narastania opóźnienia hamowania motocykla na ustalenie przyczyn wypadkuEffect of adopting an incorrect value of motorcycle braking deceleration increase time on determining causes of an accident

Piotr Fundowicz

Czas narastania przyspieszenia pojazdów przy ruszaniu z miejscaAcceleration time of vehicles when starting

Marek Guzek

Porównanie metod oceny niepewności stosowanych w obliczeniach w rekonstrukcji wypadkówComparison of uncertainty assessment methods used in accident reconstruction calculations

Robert Janczur

Jolanta Zawaleń

Dynamika ruchu pojazdów ciężarowych po wystrzale opony. Analiza śladów powstałych na miejscach wypadków drogowych i próba komputerowej symulacji ruchu pojazdów w programie V-SIMDynamics of heavy duty vehicles motion after tyre blow out. Analysis of traces of traffic accidents and attempt of computer simulation of vehicle motion in V-SIM program

Wojciech Klimacki

Ustalenie toru ruchu pojazdu na jezdni bez oznakowania poziomego. Studium przypadkuDetermining the vehicle trajectory on the roadway without horizontal marking. A case study

Pavol Kohút

Rastislav Jurina

Opóźnienie hamowania nowoczesnych samochodów i metodyka jego pomiaru Deceleration of current generation of passenger cars and methodology of its measurement

Piotr Krzemień

Robert Grużewski

Zygmunt Witkowski

Wpływ kąta usytuowania optycznej osi kamery monitoringu względem jezdni na odczyt prędkości i opóźnienia hamowania pojazdu z zapisu wideo. Część 1Influence of monitoring camera optical axis setting relative to roadway surface on reading vehicle speed and deceleration from video recording. Part 1

Aleksander Kuranowski

Niekorzystny wpływ wspomagania układu kierowniczego na zachowanie się samochodu przy zjechaniu kołami jednej strony z jezdni na obniżone poboczeAdverse effects of power steering on car behaviour in lowered shoulder edge drop off

Aleksander Kuranowski

Jan Unarski

Przejazd rowerów przez progi zwalniająceBicycles negotiating speed bumps

Andrzej
Lewandowski

Przemieszczanie fragmentów osłony poliwęglanowej reflektorów samochodowych, rozbitych w wyniku zdarzenia drogowegoDisplacement of car headlamp policarbonate cover fragments broken in a traffic accident

Zbigniew Lozia

Czy opis stanów nieustalonych ogumienia w symulacji ruchu pojazdów ma znaczenie praktyczne? (streszczenie)Whether transitional properties of tires have some practical meaning? (abstract)

Andreas Moser

Heinz Burg

Ocena prędkości pojazdu z wykorzystaniem obrazów wideo i danych ze skaningu laserowego w programie PC-CrashEstimation of vehicle speed using video images and laser scanner data in PC-Crash program

Ernst Pfleger

Błąd w pozyskaniu informacji jako przyczyna wypadku drogowegoError in obtaining information as a cause of traffic accident

Jan Unarski

Ocena prędkości nadjeżdżających pojazdówEstimating the speed of an oncoming vehicle

Jan Unarski

Światła pozycyjne rowerówBicycle positioning lights

Peter Vertal

Gustav Kasanický

Autonomous cars: comparison of Subaru and Volvo systemsSamochody autonomiczne: porównanie systemów Subaru i Volvo

Wojciech Wach

Zwiększenie dokładności czasowej klatek wideo przez interferencję częstotliwości różnych zapisówIncrease in the CCTV timing accuracy by superposition of frequencies of different recordings
Skanowanie obiektów przestrzennych metodą fotogrametrii bliskiego zasięguScanning 3D objects by means of close range photogrammetry method
Metoda elementów skończonych w programie PC-Crash – dwa przypadki zastosowania w rekonstrukcjiThe Finite Element Method in PC-Crash – two real-world reconstruction cases

Jakub Zębala,

Symulacja w programie PC-Crash ruchu samochodu osobowego z usuniętym ciśnieniem w tylnym koleSimulation, in the PC-Crash program, of movement of a car with no tire pressure in one rear wheel

Karol Zielonka

Paweł Posuniak

Analiza wymagań bezpieczeństwa pasażerów w kontekście zmiany rodzaju samochodu z ciężarowego na autobusAnalysis of passenger safety requirements in the context of changing the type of vehicle from truck to bus

Czesław Żaba

Aleks. Mularski

Paweł Świderski

Zbigniew Żaba

Śmiertelne ofiary pożarów samochodów w wypadkach drogowychFatalities of vehicle fires in traffic accidents

Czesław Żaba

Paweł Świderski

Jędrzej Oberc

Zbigniew Żaba

Wypadki i kolizje drogowe z udziałem dzikich zwierzątTraffic accidents and collisions involving wild animals