Paragraf na drodze 12/2000

Wykładnia prawa
Lech K. Paprzycki
Kolizja tylko pozornie nietypowa 5

Andrzej Skowron
Nowe typy przestępstw a tryb postępowania 9

Ryszard A. Stefański
Jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza 14

Z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania
Jan Unarski
Możliwości interpretacji śladów znoszenia i zarzucania 16

Materiały szkoleniowe
Wojciech Kotowski
Uprawnienia Żandarmerii Wojskowej w ruchu drogowym 26

Adam Reza
Dokładność w pomiarach na miejscu wypadku 35

Recenzje
Antoni Pawłowski
Recenzja książki Ryszarda A. Stefańskiego, Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i w komunikacji. Rozdział XX i XXI Kodeksu karnego. Komentarz 41

Co nowego w Internecie
Adam Reza
Nowe tablice rejestracyjne. Skutery 44

Tematyczny spis aktów prawnych omówionych w Diariuszu prawniczym w latach 1999-2000 47

Spis treści rocznika 2000 62