Paragraf na drodze 12/2006

Wykładnia prawa

Tomasz Huminiak

Pierwszeństwo podczas opuszczania skrzyżowania przez pojazdy, które znalazły się na nim z naruszeniem nakazów sygnalizacji świetlnej

Autor omawia sposób rozwiązania problemu pierwszeństwa przejazdu w sytuacji, gdy dwa pojazdy wjeżdżające na przeciw siebie na skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, przy sygnale czerwonym dla obu, z których jeden jedzie na wprost, a drugi skręca w lewo. Na tle unijnego i polskiego prawa o ruchu drogowym wykazuje, że niezależnie od zlekceważenia przez obu kierowców znaczenia sygnału czerwonego, pierwszeństwo należy przyznać pojazdowi jadącemu prosto.

Z notatnika biegłego

Tomasz Bubel

Czy fotografie mówią wszystko?

Artykuł porusza kwestię dociekliwości biegłego podczas opracowywania opinii i wagi przedstawiania w opinii wątpliwości, jakie budzi materiał dowodowy. Na przykładzie konkretnej sprawy autor przedstawia, jak niebagatelne znaczenie przy badaniu korelacji uszkodzeń ma przeprowadzenie eksperymentu przystawienia do siebie pojazdów uczestniczących w kolizji, a jeśli to niemożliwe - przynajmniej pojazdów identycznych.

 

PC-Crash

Wojciech Wach

Symulacja ruchu pojazdów ciężarowych przewożących ładunki. Część 1: nieutwierdzony blok

W artykule opisano sposób symulacji ruchu ciągnika siodłowego z naczepą, która zastała obciążona ładunkiem w postaci sztywnej bryły, luźno położonej na podłodze. Podczas skrętu nieutwierdzony blok swobodnie przemieścił się, powodując przewrócenie zespołu drogowego.

Diariusz Prawniczy

Adam Jasiński

Diariusz prawniczy (46)

Jacek Wiercinski

Tematyczny wykaz aktów prawnych omówionych w Diariuszu Prawniczym w latach 1999-2006

Drogi publiczne
Transport drogowy
Ruch Drogowy
Pojazdy
Kierujący
Inne akty prawne

Spis treści rocznika 2006