Paragraf na drodze 3/2000

Wykładnia prawa
Waldemar Grudziecki
Forma prawna rejestracji pojazdu 5
Bolesław Kurzępa
Badania lekarskie ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców 11
Ryszard A. Stefański
Taksówki 16
Mariusz Wasiak
Jeszcze o prawnych aspektach płatnego parkowania pojazdów 21

Z wokandy sądowej
Lech K. Paprzycki
Odpowiedzialność za słowo biegłego a trafność ustaleń organu procesowego 33
Wojciech Kotowski
Czy stan nietrzeźwości może automatycznie przesądzać o winie? 38

Z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania
Adam Reza
Odtworzenie faz programu sygnalizacji świetlnej w rekonstrukcji wypadku 44

Materiały szkoleniowe
Zdzisław Choroszewski
Zasady policyjnych działań na miejscu wypadku drogowego (uwagi ogólne) 52

PC-Crash
Wojciech Wach
Zderzenie. Część 1: model matematyczny 58

Trybuna "Paragrafu"
Czesław Swaryczewski
Szkolenie i egzaminowanie w projekcie zmian w prawie o ruchu drogowym 65

Z literatury światowej
Adam Reza
Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik (rocznik 1999): Wypadki pojazd-pieszy 68

Informacje
VII Konferencja "Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych" 72