Paragraf na drodze 3/2001

Wykładnia prawa
Monika Bugaj
Wypadek drogowy jako wypadek przy pracy 5
Wojciech Kotowski
Formalne warunki zmiany rodzaju i przeznaczenia pojazdu 13
Ryszard A. Stefański
Zasady ruchu obowiązujące poza drogami publicznymi 17
Adam Jasiński
Diariusz prawniczy (19) 22

Glosa
Wiesław Czerwiński
Glosa do uchwały NSA z dnia 15 listopada 1999 r., sygn. OPK 25/99 (dot. rejestracji pojazdów w formie decyzji administracyjnej) 31

Z wokandy sądowej
Lech K. Paprzycki
Winien nie kierujący pojazdem, lecz biegły i sąd 35

Z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania
Piotr Ciępka
Zastosowanie programu PhotomodelerŽ do analizy powypadkowych odkształceń nadwozi pojazdów samochodowych 39
Adam Reza
Uderzenie pieszego bokiem samochodu osobowego 47

Materiały szkoleniowe
Adam Reza
Przykład prawidłowo wykonanej dokumentacji miejsca wypadku 51

Co nowego w internecie
Piotr Ciępka
Dane techniczne nowych samochodów osobowych 59