Paragraf na drodze 3/2004

Wykładnia prawa

Tomasz Huminiak

Stan "pod wpływem środków odurzających" i stan "po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu" u kierującego pojazdem

Adam Jasiński

Badania stanu zdrowia i predyspozycji psychicznych kierowcy skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego

Tomasz Razowski

Zaliczenie okresu zatrzymania dokumentu uprawniającego do prowadzenia określonej kategorii pojazdów również na poczet zakazu prowadzenia pojazdów innej kategorii

Diariusz prawniczy

Adam Jasiński

Diariusz prawniczy (32)

Z wokandy sądowej

Lech K. Paprzycki

Kto kierował motocyklem w chwili wypadku?

Z notatnika biegłego

Piotr Świder

Zastosowanie grupy programów Cyborg Idea w rekonstrukcji wypadków drogowych

Materiały szkoleniowe

Wojciech Kotowski

Zmiany w szkoleniu i egzaminowaniu kierujących, instruktorów i egzaminatorów