Paragraf na drodze 4/2000

Wykładnia prawa
Bolesław Kurzępa
Homologacja pojazdów 5

Ryszard A. Stefański
Pojazdy specjalne sił zbrojnych 9

Jerzy Zientek
Propozycje nowych uregulowań odpowiedzialności karnej za przestępstwa komunikacyjne popełnione w stanie nietrzeźwości 15

Wojciech Kotowski, Jacek Wierciński
Kolejna reperacja ustawy "Prawo o ruchu drogowym" (część 1) 23

Z wokandy sądowej
Lech K. Paprzycki
Obrona za wszelką cenę 31

Z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania
Adam Reza
Zderzenia samochodów. Odtworzenie wzajemnego ich ustawienia 37

PC-Crash
Wojciech Wach
Zderzenie. Część 2: obliczenia w trybie ręcznym. Przygotowanie projektu 48

Trybuna "Paragrafu"
Waldemar Wierzbicki
Projekt zmian w służbie ruchu drogowego 55

Z literatury światowej
Jakub Zębala
Badania tarcia pojazdu odwróconego na dach - wpływ prędkości sunięcia na wartość opóźnienia 65

Co nowego w Internecie?
Adam Reza
Internet. Próby zderzeniowe 68