Paragraf na drodze 4/2006

Wykładnia prawa

Bogusław Zając

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2005 r., sygn. R III KK 270/04

Czesław Paweł Kłak

Cofnięcie diagnoście uprawnień do kontroli pojazdów a postępowanie karne prowadzone przeciwko temu diagnoście

Piotr Piszczek

Import używanych samochodów osobowych a problem zwrotu podatku akcyzowego w orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych

Andrzej Skowron

Przepis art. 86 k.w. po nowelizacji kodeksu karnego z 1997 r. (część 1)

 

Zdaniem znawcy

Józef Gurgul

Prawno-procesowe, kryminalistyczne i sądowo-lekarskie aspekty badania zwłok ofiar wypadków drogowych

 

Z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

Paweł Krzemień-Ojak

Komputerowe symulacje przebiegu wypadków drogowych w opiniach rzeczoznawców

 

Materiały szkoleniowe

Adam Jasiński

Pojazdy z niemieckimi tablicami rejestracyjnymi na polskich drogach

Adam Reza

Słownik (H)

 

Informacje

Doroczne posiedzenie Kolegium Redakcyjnego "Paragrafu na drodze"

Bonifikata przy zakupie egzemplarzy archiwalnych