Paragraf na drodze 5/2001

Wykładnia prawa
Wojciech Kotowski
Kolizja na parkingu a art. 97 kodeksu wykroczeń 5
Andrzej Skowron
Czynności dowodowe w sprawach o przestępstwa z art. 178a kodeksu karnego 9
Ryszard A. Stefański
Wymiana praw jazdy 19

Z wokandy sądowej
Lech K. Paprzycki
Opinia biegłego prawie doskonała i prawie niepotrzebna 23

Materiały szkoleniowe
Robert Godyń
Wnikliwość kluczem do trafnej decyzji w postępowaniu sprawdzającym 29
Wojciech Gubała
Metody oznaczania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu oraz typy urządzeń dopuszczonych do stosowania w Polsce 37
Adam Reza, Jakub Zębala
Holenderska policja drogowa na miejscu wypadku drogowego 54

Odpowiedzi na pytania czytelników
Wojciech Kotowski
Czyje pierwszeństwo? 63