Paragraf na drodze 6/2000

Wyniki ankiety czytelników 5

Wykładnia prawa
Bolesław Kurzępa
Badania psychologiczne kierujących pojazdami oraz kandydatów na instruktorów i egzaminatorów 8

Lech K. Paprzycki
Nocna przeszkoda na drodze 14

Ryszard A. Stefański
Jak daleko sięga ograniczone zaufanie 19

Z wokandy sądowej
Wojciech Kotowski
Dowody osobowe a eksperyment procesowy 25

Z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania
Adam Reza
Osobliwość wypadku z udziałem pojazdu uprzywilejowanego 29

Jan Unarski
Analiza wypadków z udziałem pojazdów jednośladowych (część 1) 36

Materiały szkoleniowe
Piotr Celnik
Ujemny wpływ leków 43

Adam Reza, Jakub Zębala
Pomiary opóźnienia hamowania za pomocą przyrządu XL-METER 48

Jacek Wierciński
Niektóre problemy z pie rwszeństwem przejazdu na skrzyżowaniach dróg nierównorzędnych 52

Trybuna "Paragrafu"
Lech Paprzycki
Nowy model funkcjonowania służby ruchu drogowego - głos w dyskusji 62

Co nowego w Internecie?
Piotr Ciępka
Dane techniczne pojazdów komunikacji publicznej 66