Paragraf na drodze 6/2002

Wykładnia prawa
Piotr Kardas
Naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym jako jedna z przesłanek obiektywnego przypisania skutku przestępstwa określonego w art. 177 k.k. 5
Ryszard A. Stefański
Badanie stanu zdrowia i predyspozycji psychicznych kierowcy na wniosek organu kontroli ruchu drogowego 25

Z wokandy sądowej
Lech K. Paprzycki
Winny tylko pieszy, czy także kierowca? 33

Materiały szkoleniowe
Wojciech Kotowski
Zakres podmiotowo-przedmiotowy kontroli ruchu drogowego 38
Tomasz Sawicki
Kierowanie ruchem drogowym przez strażaków państwowej straży pożarnej podczas akcji ratowniczej 47

PC-Crash
Wojciech Wach
Budowa obiektów przestrzennych - metoda triangulacji 52