Paragraf na drodze 7/2001

Wykładnia prawa
Bożena Gronowska
Realizacja zasady domniemania niewinności w sprawach o przestępstwa drogowe 5
Waldemar Grudziecki
Prawo obojga małżonków do wpisania do dowodu rejestracyjnego pojazdu 11
Andrzej Skowron
Zakazy i ograniczenia w postępowaniu dowodowym 16
Ryszard A. Stefański
Czy jazda z małą prędkością może być niebezpieczna? 29

Z wokandy sądowej
Lech K. Paprzycki
Wyprzedzanie w rejonie skrzyżowania 32

Z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania
Jan Unarski
Problemy ustalania osoby kierującej pojazdem w chwili wypadku 36

Materiały szkoleniowe
Wojciech Gubała
Niektóre elementy oceny stanu trzeźwości w aspekcie toksykologii sądowej 48
Wojciech Kotowski: Formułowanie zarzutu a słuszność rozstrzygnięcia 53

Komunikat
Apel Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw 60