Paragraf na drodze 8/2001

Wykładnia prawa
Waldemar Grudziecki
Samowolne zajęcie pasa drogowego i jego konsekwencje 5
Ryszard A. Stefański
Karta pojazdu 11

Z wokandy sądowej
Urszula Opiłka
Rower kontra samochód - kto zawinił? 16
Lech K. Paprzycki
Postój uszkodzonego pojazdu 21

Materiały szkoleniowe
Andrzej Gajek
Niektóre problemy diagnozowania hamulców samochodów w warunkach stanowiskowych 25
Wojciech Gubała
Wartość dowodowa analizy wydychanego powietrza na zawartość alkoholu 42
Wojciech Kotowski
Naliczanie, usuwanie i udostępnianie punktów karnych 46

Trybuna "Paragrafu"
Wojciech Klimacki
Pobocze utwardzone. Przepisy ustawy a rzeczywisty ruch drogowy 51

Odpowiedzi na pytania czytelników
Monika Bugaj
Postój poza drogą publiczną 56
Wojciech Kotowski
Czy numer identyfikacyjny pojazdu jest dokumentem w rozumieniu art. 115 § 14 kodeksu karnego? 60