Rada Naukowa, Redakcja

Rada Naukowa

Przewodniczący

Lech K. Paprzycki, prof. dr hab. Akademia Leona Koźmińskiego, były prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego

Członkowie

Heinz Burg, prof. dr inż., IbB Forensic Engineering (D)

Marian Dudziak, prof. dr hab. inż., Politechnika Poznańska

Brunon Hołyst, prof. dr hab., dr h.c., Uczelnia Łazarskiego, Warszawa

Gustáv Kasanický, prof. dr hab. inż., Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (SK)

Robert Kledus, doc. dr inż., Ústav Soudního Inenýrství Vysokého Učení Technického v Brně (CZ)

Zbigniew Lozia, prof. dr hab. inż., Politechnika Warszawska

Aldona Prasmantaite, dr hab., Instytut Historii Litwy, Wilno (LT)

Hermann Steffan, prof. dr inż., Graz University of Technology (A)

Bogusław Sygit, prof. dr hab., Uniwersytet Łódzki

Leszek Wieczorek, dr hab., dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie

Aleš Vémola, doc. dr inż., Ústav Soudního Inženýrství Vysoké Učení Technické v Brně (CZ)

 

Rada Programowa

Przewodniczący

Ryszard A. Stefański (Prof. dr hab., Uczelnia Łazarskiego, Warszawa)

Członkowie

Aleksander Herzog (Prokurator Prokuratury Krajowej)
Adam Jasiński (Główny Inspektorat Transportu Drogowego)
Piotr Piszczek (Dr, Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego)
Grzegorz Teresiński (Dr hab., Adiunkt w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie)
Andrzej Ważny (Dr, Profesor w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie)
Emil Wolski (Prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego)

Redakcja

Wojciech Kotowski - redaktor naczelny

Jacek Wierciński - zastępca redaktora naczelnego

Adam Reza - sekretarz redakcji

Piotr Ciępka - redaktor tematyczny w zakresie rekonstrukcji wypadków

Mikołaj Małecki - redaktor tematyczny w zakresie problemów prawnych ruchu drogowego

Justyna Romanowska - redaktor językowy

Grzegorz Zadora - redaktor statystyczny

 

Adresy do korespondencji

02-527 Warszawa, ul. Asfaltowa 2/3; 31-033 Kraków, ul. Westerplatte 9
tel./fax (022) 849 09 92, tel. (012) 422 87 55 w. 122
e-mail: paragraf@ies.krakow.pl

Adres internetowy

http://www.ies.krakow.pl/wydawnictwo/paragraf/

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych
Institute of Forensic Research Publishers

31-033 Kraków, ul. Westerplatte 9
tel. (012) 422 87 55, fax (012) 422 38 50
e-mail: paragraf@ies.krakow.pl

Za publikację naukową w czasopiśmie "Paragraf na Drodze" autor ma prawo naliczania 3 punktów.

Miło nam poinformować, że czasopismo„Paragraf na Drodze” uzyskało punkty ICV = 40,40 według Index Copernicus Journal Master List 2016 (http://journals.indexcopernicus.com).