Rada Naukowa, Redakcja

Rada Naukowa

Przewodniczący

Lech K. Paprzycki, prof. dr hab. Akademia Leona Koźmińskiego, były prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego

Członkowie

Heinz Burg, prof. dr inż., IbB Forensic Engineering (D)
Marian Dudziak, prof. dr hab. inż., Politechnika Poznańska
Brunon Hołyst, prof. dr hab., dr h.c., Uczelnia Łazarskiego, Warszawa
Maria Kała, prof. nadzw. dr hab., dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie
Gustáv Kasanický, prof. dr hab. inż., Ústav súdneho inžžinierstva ŽŽilinskej univerzity v ŽŽiline (SK)
Robert Kledus, doc. dr inż., Ústav Soudního Inenýrství Vysokého Učení Technického v Brně (CZ)
Zbigniew Lozia, prof. dr hab. inż., Politechnika Warszawska
Aldona Prasmantaite, dr hab., Instytut Historii Litwy, Wilno (LT)
Hermann Steffan, prof. dr inż., Graz University of Technology (A)
Bogusław Sygit, prof. dr hab., Uniwersytet Łódzki
Alešš Vémola, doc. dr inż., Ústav Soudního Inžženýrství Vysoké Učení Technické v Brně (CZ)

Rada Programowa

Przewodniczący

Ryszard A. Stefański (Prof. dr hab., Uczelnia Łazarskiego, Warszawa)

Członkowie

Aleksander Herzog (Prokurator Prokuratury Krajowej)
Adam Jasiński (Główny Inspektorat Transportu Drogowego)
Piotr Piszczek (Dr, Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego)
Grzegorz Teresiński (Dr hab., Adiunkt w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie)
Andrzej Ważny (Dr, Adiunkt w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie)
Emil Wolski (Prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego)

Redakcja

Wojciech Kotowski - redaktor naczelny
Jacek Wierciński - zastępca redaktora naczelnego
Piotr Ciępka - redaktor tematyczny w zakresie rekonstrukcji wypadków
Adam Reza - sekretarz redakcji
Mikołaj Małecki - redaktor tematyczny w zakresie problemów prawnych ruchu drogowego
Grzegorz Zadora - redaktor statystyczny

Adresy do korespondencji

02-527 Warszawa, ul. Asfaltowa 2/3; 31-033 Kraków, ul. Westerplatte 9
tel./fax (022) 849 09 92, tel. (012) 422 87 55 w. 122
e-mail: paragraf@ies.krakow.pl

Adres internetowy

http://www.ies.krakow.pl/wydawnictwo/paragraf/

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych
Institute of Forensic Research Publishers

31-033 Kraków, ul. Westerplatte 9
tel. (012) 422 87 55, fax (012) 422 38 50
e-mail: paragraf@ies.krakow.pl

Za publikację naukową w czasopiśmie "Paragraf na Drodze" autor ma prawo naliczania 3 punktów.

Miło nam poinformować, że czasopismo„Paragraf na Drodze” uzyskało punkty ICV = 25,48 według Index Copernicus Journal Master List 2014 (http://journals.indexcopernicus.com).