Rada Naukowa

Członkowie

Heinz Burg, prof. dr inż., IbB Forensic Engineering (D)
Marian Dudziak, prof. dr hab. inż., Politechnika Poznańska
Brunon Hołyst, prof. dr hab., dr h.c., Uniwersytet Łódzki
Gustáv Kasanický, prof. dr hab. inż., Žilinska univerzita v Žilinie (SK)
Robert Kledus, doc. dr inż., Vysoké učení technické v Brně (CZ)
Zbigniew Lozia, prof. dr hab. inż., Politechnika Warszawska
Aldona Prasmantaite, prof. dr hab., Lietuvos Istorios Institutas w Wilnie (LT)
Grzegorz Teresiński, prof. dr hab. n. med., Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Ryszard A. Stefański, prof. dr hab., Uczelnia Łazarskiego, Warszawa
Hermann Steffan, prof. dr inż., Graz University of Technology (A)
Bogusław Sygit, prof. dr hab., Uniwersytet Łódzki
Wojciech Wach, dr hab. inż., prof. IES, Instytut Ekspertyz Sądowych
Aleš Vémola, doc. dr inż., Vysoké učení technické v Brně (CZ)