Lista recenzentów

Lista stałych recenzentów:

 1. Dr inż. Wojciech Ambroszko - adiunkt w Instytucie Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej.
 2. Dr Grzegorz Bogdan - adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 3. Dr hab. Anna Błachnio - Parzych - prof. nadzw. w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.
 4. Dr hab. inż. Andrzej Gajek - profesor w Instytucie Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych Politechniki Krakowskiej.
 5. Dr inż. Robert Janczur - adiunkt w Instytucie Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych Politechniki Krakowskiej.
 6. Dr inż. Tomasz Karczewski - emerytowany pracownik Katedry Pojazdów Samochodowych Politechniki Lubelskiej.
 7. Dr inż. Marek Semela - adiunkt w Ústav soudního inženýrství Vysoké Učení Technické v Brně
 8. Dr inż. Piotr Świder - adiunkt w Instytucie Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych Politechniki Krakowskiej.
 9. Dr inż. Jan Unarski - adiunkt w Zakładzie Badania Wypadków Drogowych
  Instytutu Ekspertyz Sądowych.
 10. Dr hab. inż. Wojciech Wach - profesor w Zakładzie Badania Wypadków Drogowych
  Instytutu Ekspertyz Sądowych.
 11. Dr inż. Jakub Zębala - adiunkt w Zakładzie Badania Wypadków Drogowych
  Instytutu Ekspertyz Sądowych.
 12. Dr hab. inż. Marek Guzek - adiunkt w Zakładzie Eksploatacji i Utrzymania Pojazdów,
  Politechniki Warszawskiej