Zespół Redakcyjny

Rada Naukowa

Przewodniczący

Lech K. Paprzycki, prof. dr hab. Akademia Leona Koźmińskiego, były Prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego

Członkowie

Heinz Burg, prof. dr inż., IbB Forensic Engineering (D)
Marian Dudziak, prof. dr hab. inż., Politechnika Poznańska
Brunon Hołyst, prof. dr hab., dr h.c., Uniwersytet Łódzki
Gustáv Kasanický, prof. dr hab. inż., Žilinska univerzita v Žilinie (SK)
Robert Kledus, doc. dr inż., Vysoké učení technické v Brně (CZ)
Zbigniew Lozia, prof. dr hab. inż., Politechnika Warszawska
Aldona Prasmantaite, prof. dr hab., Lietuvos Istorios Institutas w Wilnie (LT)
Grzegorz Teresiński, prof. dr hab. n. med., Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Ryszard A. Stefański, prof. dr hab., Uczelnia Łazarskiego, Warszawa
Hermann Steffan, prof. dr inż., Graz University of Technology (A)
Bogusław Sygit, prof. dr hab., Uniwersytet Łódzki
Wojciech Wach, dr hab. inż., prof. IES, Instytut Ekspertyz Sądowych
Aleš Vémola, doc. dr inż., Vysoké učení technické v Brně (CZ)

Redakcja

Piotr Ciępka - redaktor naczelny
Adam Reza - zastępca redaktora naczelnego
Szymon Tarapata - redaktor merytoryczny
Sławomir Tarkowski - redaktor merytoryczny
Justyna Romanowska - redaktor językowy
Grzegorz Zadora - redaktor statystyczny

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych
31-033 Kraków, ul. Westerplatte 9
tel. 12 618 57 21, fax 12 422 38 50
e-mail: paragraf@ies.krakow.pl
Strona internetowa http://www.paragraf.ies.krakow.pl/