Zespół Redakcyjny

Redakcja

Piotr Ciępka - redaktor naczelny
Adam Reza - zastępca redaktora naczelnego
Szymon Tarapata - redaktor merytoryczny
Sławomir Tarkowski - redaktor merytoryczny
Justyna Romanowska - redaktor językowy
Grzegorz Zadora - redaktor statystyczny

Formularz kontaktowy