Spis rocznika 2014

Paragraf na Drodze

SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2014

 

AUTOR

TYTUŁ

NR

 

wykładnia prawa

M. Brzozowska

Wykorzystywanie utworów dostępnych w Internecie w opiniach biegłych sądowych

9/2014

F. Ciepły

Kilka uwag na temat obowiązku stosowania blokady alkoholowej

10/2014

J. Dąbrowski

Odpowiedzialność za wielokrotne spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym

12/2014

J. Duda

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2014 r., sygn. I KZP 1/14, w sprawie charakteru zbiegu przestępstwa z art. 177 § 1 lub § 2 k.k. z wykroczeniem z art. 86 § 1 k.w.

5/2014

J. Hasiewicz

Prawne problemy projektowania organizacji ruchu drogowego

6/2014

A. Jezusek

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2014 r., sygn. I KZP 1/14, w sprawie idealnego zbiegu przestępstwa z art. 177 § 1 k.k. z wykroczeniem z art. 86 § 1 k.w.

11/2014

S. Joachimiak

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2012 r., sygn. II KK 300/12, w sprawie uznania przestępstw z art. 178a k.k. i art. 244 k.k. za przestępstwa podobne

7/2014

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 paź­dziernika 2013 r., sygn. IV KK 136/13, w sprawie konieczności ustalenia realnego wpływu środka odurzającego na sprawność psychomotoryczną kierującego pojazdem, popełniającego przestępstwo pod wpływem lub po użyciu tego środka

9/2014

W. Kotowski

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczony z wyłączeniem pewnej ich kategorii, a ustawa o kierujących pojazdami. Na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2014 r., sygn. I KZP 29/13

11/2014

M. Małecki

Normatywna zawartość art. 178a § 4 k.k. W odpowiedzi na kilka uwag prof. R. A. Stefańskiego

1/2014

K. Mamak

Ewolucja regulacji dotyczących organizowania zgromadzeń na drogach publicznych

8/2014

D. Mieczkowska

Jazda na rowerze w stanie nietrzeźwości. Czy kontrawencjonalizacja była naprawdę potrzebna?

1/2014

Prawne i społeczne skutki orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów

5/2014

K. J. Pawelec

Zasada „prędkości dostosowanej” w orzecznictwie Sądu Najwyższego

2/2014

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 2013 r., sygn. V KK 264/12, w sprawie zasady ograniczonego zaufania w ru­chu drogowym

3/2014

Zagadnienia podstawowe w procesie rozpoznania znamion przestępstwa sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu drogowym

9/2014

Leki a substancje odurzające

11/2014

K. A. Politowicz

„Turystyka egzaminacyjna” a zasady wydawania praw jazdy według ustawy o kierujących pojazdami

2/2014

Wzajemne relacje przepisów artykułów: 42 Kodeksu karnego i 182 Kodeksu karnego wykonawczego, oraz przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

3/2014

"

Znaczenie prawidłowego ustalenia przesłanek fakultatywnego usunięcia pojazdu z drogi. Uwagi na tle art. 130a ust. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym

5/2014

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 8 maja 2014 r., sygn. II SA/Op 41/14, w sprawie pojęcia utraty dokumentu prawa jazdy i niedopuszczalności posiadania przez daną osobę kilku praw jazdy, wydanych w różnych krajach

7/2014

A. Regiec

Problem rejestrowania na terenie Polski samochodów z kierownicą umieszczoną po prawej stronie. Omówienie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 20 marca 2014 r., sygn. C-639/11

8/2014

A. Skowron

Problematyka „środków działających podobnie do alkoholu” – po raz „enty” (część 1)

2/2014

Problematyka ,,środków działających podobnie do alkoholu” po raz „enty” (część 2)

3/2014

Problem uprawnień straży miejskich w Sądzie Najwyższym

10/2014

R. A. Stefański

Kryteria przerwania egzaminu państwowego na prawo jazdy

4/2014

A. Ważny

Znamiona przestępstwa spowodowania katastrofy w ruchu lądowym

11/2014

D. Zając

Kilka uwag na temat mechanizmu naliczania punktów karnych

4/2014

Sprawca wypadku drogowego jako gwarant nienastąpienia skutku

6/2014

P. Zyśk

Elektroniczny system poboru opłat viaTOLL. Wadliwości wymiaru kar za uchybienia w uiszczaniu opłat za korzystanie z płatnych odcinków dróg krajowych. Propozycje zmian

2/2014

 

diariusz prawniczy

A. Jasiński

Diariusz prawniczy (60)

5/2014

Diariusz prawniczy (61)

6/2014

z wokandy sądowej

J. Kielar

Nieprzewidziane konsekwencje Święta Miodu i Wina

9/2014

L. K. Paprzycki

Kiedy oskarżony uczestnik ruchu nic nie pamięta

1/2014

Manewr obronny przed przejściem dla pieszych

2/2014

Pieszy idący w nocy środkiem jezdni

3/2014

L. K. Paprzycki

Szczególna ostrożność pieszego na wyznaczonym przejściu

4/2014

Wykorzystanie przez stronę posiadanych wiadomości specjalnych

5/2014

Ruch lewostronny na polskich drogach

7/2014

Brona talerzowa na drodze publicznej

8/2014

Zgubiona na drodze opona

9/2014

Utrata przytomności przed skrzyżowaniem ze znakiem „stop”?

10/2014

Nocne przekraczanie jezdni poza przejściem dla pieszych

11/2014

Wypadek na promie rzecznym. Czy prom to droga?

12/2014

podróże z „Paragrafem”

L. K. Paprzycki

„Prawostronni” w ruchu lewostronnym. Na tajlandzkich i polskich drogach

6/2014

z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

B. Kolator

A. Olszewski

S. Walczak

S. Wolak

Ślady hamowania pozostawione na jezdni przez samochód wyposażony w układ ABS

10/2014

V. Rábek

O niektórych parametrach kontrolnych zderzenia w analizie wypadków drogowych

3/2014

A. Reza

Odrzut wzdłużny pieszego przy potrąceniu samochodem typu minivan

4/2014

Uderzenie dziecka samochodem osobowym. Te­sty zderzeniowe z wykorzystaniem manekinów dzieci

8/2014

Metodyka ustalania sygnałów wyświetlanych w określonym czasie w sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu

10/2014

W. Treter

Omijanie motocyklem stałej przeszkody. Problemy symulacji manewru na tle literatury

1/2014

Parametry ruchu motocykla podczas przewracania się i sunięcia na boku

4/2014

materiały szkoleniowe

J. Dąbrowski

Zasady ruchu pieszych. Analiza normatywna

4/2014

R. Janczur

Parametry hamowania autobusów. Wyniki drogowych badań hamowania hamulcem zasadniczym z układem ABS oraz przy wykorzystaniu zwalniacza hydraulicznego

10/2014

R. Janczur

P. Świder

Rozpędzanie autobusów i pojazdów ciężarowych. Rzeczywistość i symulacja

11/2014

W. Kotowski

Gwarancje bezpieczeństwa transportu towarów niebezpiecznych

12/2014

A. Z. Krawiec

Prawa i obowiązki rowerzystów

1/2014

P. Krzemień

Wpływ warunków pogodowych na natężenie oświetlenia naturalnego w kontekście planowania eksperymentu widoczności

7/2014

B. Kurzępa

Zarządzanie punktami karnymi w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

11/2014

B. Łopalewski

Łyżworolkarz jako uczestnik ruchu drogowego w Polsce. Uwagi porównawcze na tle regulacji w Niemczech i w Austrii

1/2014

K. J. Pawelec

Dokumentowanie czynności procesowo niepowtarzalnych w sprawach o wypadki drogowe

7/2014

A. Reza

Współczesne sygnalizacje świetlne

9/2014

M. Stankiewicz

Zabójstwo czy wypadek? Problematyka pozorowanych wypadków drogowych

5/2014

R. A. Stefański

Bezpieczny odstęp między pojazdami

12/2014

P. Unarski

W. Wach

Metoda elementów skończonych w programie PC-Crash. Wprowadzenie do zastosowania metody

8/2014

K. Woźniak

A. Moskała

P. Świder

D. Bułka

M. Marciniak

Zastosowanie techniki modelowania 3D do analizy najechania pojazdu na leżącego człowieka

9/2014

R. Zahorski

Hamować gwałtownie, czy uderzyć w zagradzający drogę inny pojazd?

5/2014

Redakcja

Sprostowanie do artykułu R. Zahorskiego pt. „Hamować gwałtownie, czy uderzyć w zagradzający drogę pojazd?”, opublikowanego w numerze 5/2014 „Paragrafu na Drodze”

7/2014

trybuna paragrafu

S. Pytel

Problem nietrzeźwości w opiniowaniu wypadków drogowych

2/2014

Pamięci śmierci parlamentarzystów na „Zakopiance”

11/2014

Co to jest niezależność biegłego i komu jest potrzebna

12/2014

J. Wierciński

W sprawie problemu nietrzeźwości w opiniowaniu wypadków drogowych. Głos w dyskusji

3/2014

 

wydarzenia

P. Ciępka

A. Reza

XXII międzynarodowa konferencja inżynierii sądowej, Brno 2014

4/2014

V Konferencja certyfikowanych rzeczoznawców w Europejskim Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców i Specjalistów Techniki Samochodowej, Trzebieszowice, 26–28 marca 2014 r.

6/2014

P. Ciępka

X Konferencja „Stacje Kontroli Pojazdów – 2014”

7/2014

A. Reza

II Sympozjum „Wypadki drogowe w praktyce biegłych” nt. „Wypadki z udziałem motocykli”, Bielsko-Biała, 25–26 września 2014 r.

10/2014

J. Unarski

XXIII Doroczny Kongresu EVU, Kopenhaga, 16–18 października 2014 r.

12/2014

W. Wach

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych”, Rajecké Teplice, 8–10 kwietnia 2014 r.

8/2014

J. Zębala

J. Unarski

XXII Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Badania Wypadków Drogowych (EVU) – Florencja 2013

3/2014

informacje

Informacje wydawnicze Wydawnictwa Instytutu Ekspertyz Sądowych

3/2014

Nowa książka Kazimierza J. Pawelca pt. „Czynności niepowtarzalne w sprawach o wypadki drogowe. Aspekty procesowo-kryminalistyczne”

9/2014

Informacje dla autorów

1/2014

2/2014

3/2014

4/2014

5/2014

6/2014

Procedura recenzowania

1/2014

2/2014

Lista recenzentów

1/2014

Informacje dla prenumeratorów

1/2014

2/2014

3/2014

4/2014

5/2014

6/2014