Spis treści rocznika 2000

Autor

Tytuł

Nr

wykładnia prawa

W. Czerwiński

Reklamy w pasie drogowym

11/2000

W. Grudziecki

"Złomowanie" - uprawnienie czy niekonstytucyjny obowiązek

1/2000

"

Forma prawna rejestracji pojazdów

3/2000

"

Egzamin instruktorów nauki jazdy jest obowiązkowy

5/2000

A. Jasiński

Kolizja na drodze wewnętrznej

8/2000

"

Diariusz prawniczy (14)

2/2000

"

Diariusz prawniczy (15)

5/200

"

Diariusz prawniczy (16)

7/2000

"

Diariusz prawniczy (17)

9/2000

"

Diariusz prawniczy (18)

10/2000

W. Kotowski,

J. Wierciński

Kolejna reperacja ustawy "Prawo o ruchu drogowym" (część 1)

4/2000

"

Kolejna reperacja ustawy "Prawo o ruchu drogowym" (część 2)

5/2000

W. Kotowski

Centralna ewidencja pojazdów i ich kierowców

8/2000

B. Kurzępa

Ruch pojazdów nienormatywnych

1/2000

"

Badania lekarskie ubiegających się o uprawnienie do pojazdami i kierowców

3/2000

"

Homologacja pojazdów

4/2000

"

Badania psychologiczne kierujących pojazdami oraz kandydatów na instruktorów i egzaminatorów

6/2000

B. Kurzępa

Wymagania w stosunku do stacji kontroli pojazdów

8/2000

"

Jeszcze o wykorzystaniu dróg w sposób szczególny

10/2000

L. K. Paprzycki

Winny - niewinny: nieszczęśliwy zbieg okoliczności?

1/2000

"

Nocna przeszkoda na drodze

6/2000

"

Pieszy - na drodze i w jej pobliżu

7/2000

"

Rolkarz na przejściu dla pieszych

11/2000

"

Kolizja tylko pozornie nietypowa

12/2000

A. Skowron

Nowe typy przestępstw a tryb postępowania

12/2000

R. A Stefański

Postępowanie w razie zaistnienia wypadku drogowego, w świetle prawa o ruchu drogowym

1/2000

"

Ruch pieszych i pojazdów w kolumnie

2/2000

"

Taksówki

3/2000

"

Pojazdy specjalne sił zbrojnych

4/2000

"

Realistyczne rozumienie zasady ograniczonego zaufania

5/2000

"

Jak daleko sięga ograniczone zaufanie

6/2000

"

Zmiana kierunku jazdy

7/2000

"

Włączanie się do ruchu autobusu lub trolejbusu

8/2000

"

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości ponownie przestępstwem

9/2000

"

Pojazdy uprzywilejowane straży gminnych

10/2000

"

Jednostki uprawnione do szkolenia kandydatów na kierowców i motorniczych

11/2000

"

Jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

12/2000

M. Wasiak

Jeszcze o prawnych aspektach płatnego parkowania pojazdów

3/2000

M. Wasiak

Przyczepa też pojazd

7/2000

z wokandy sądowej

W. Kotowski

Sprawiedliwości stało się zadość, ale ...

1/2000

"

Czy stan nietrzeźwości może automatycznie przesądzać o winie?

3/2000

"

Dowody osobowe a eksperyment procesowy

6/2000

"

Instytucja swobodnej oceny dowodów - na pewnym przykładzie

10/2000

L. K. Paprzycki

Odpowiedzialność za słowo biegłego a trafność ustaleń organu procesowego

3/2000

"

Obrona za wszelką cenę

4/2000

"

Dziecko - szczególny uczestnik ruchu drogowego

5/2000

z notatnika biegłego

A. Reza

Analiza czasowo-przestrzenna kluczem do ustalenia faktycznej przyczyny wypadku

11/2000

z problemów rekonstrukcji wypadków

i opiniowania

M. Drukała,

R. Janczur

Rozpędzanie pojazdów członowych i samochodów ciężarowych

10/2000

A. Reza

Rekonstrukcja wypadków typu pojazd-pieszy (część 2) Miejsce potrącenia pieszego wzdłuż drogi

2/2000

"

Odtworzenie faz programu sygnalizacji świetlnej w rekonstrukcji wypadku

3/2000

"

Zderzenie samochodów. Odtworzenie wzajemnego ich ustawienia

4/2000

"

Osobliwość wypadku z udziałem pojazdu uprzywilejowanego

6/2000

R. Szczypiński

Crash - amerykański model do szacowania energii zużytej na deformację pojazdu

7/2000

M. Szyca,

R. Szczypiński

Prosty sposób oszacowania współczynnika tarcia między oponą a nawierzchnią drogi

9/2000

J. Unarski

Zderzenia w kolumnie. Niektóre aspekty opiniowania

2/2000

"

Analiza wypadków z udziałem pojazdów jednośladowych (część 1)

6/2000

J. Unarski

Analiza wypadków z udziałem pojazdów jednośladowych (część 2)

7/2000

"

Analiza wypadków z udziałem pojazdów jednośladowych (część 3)

8/2000

"

Możliwości interpretacji śladów znoszenia i zarzucania

12/2000

J. Unarski,

W. Wach,

J. Zębala

Wartości współczynnika tarcia w różnych szczególnych okolicznościach

10/2000

W. Wach

Analiza zarzucenia pojazdu po zderzeniu

9/2000

J. Wierciński

Prędkość bezpieczna w opinii biegłego

1/2000

PC-Crash

W. Wach

Zderzenie. Część 1: model matematyczny

3/2000

"

Zderzenie. Część 2: obliczenia w trybie ręcznym. Przygotowanie projektu

4/2000

"

Zderzenie. Część 3: obliczenia w trybie ręcznym. Okno symulacja uderzenia.

5/2000

"

Zderzenie. Część 4: obliczenia w trybie ręcznym. Uderzenie w przeszkodę nieodkształcalną

8/2000

"

Zderzenie. Część 5: obliczenia w trybie ręcznym. Zderzenie pełne i ślizgowe

11/2000

materiały szkoleniowe

M. Bugaj

Nalepka kontrolna i inne oznaczenia pojazdów

11/2000

P. Celnik

Ujemny wpływ leków

6/2000

"

Czy alkohol jest naszym wrogiem?

8/2000

"

Fizjologia a bezpieczeństwo ruchu

9/2000

Z. Choroszewski

Zasady policyjnych działań na miejscu wypadku drogowego (uwagi ogólne)

3/2000

M. Flieger

Obraz stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 1999 roku w Polsce

7/2000

S. Gaca

Limitowanie prędkości jako środek poprawy bezpieczeństwa ruchu

5/2000

W. Kotowski

Wykroczenia "na oko"

2/2000

"

Nowe tablice rejestracyjne

9/2000

"

Taryfikator mandatów karnych za wykroczenia drogowe

10/2000

"

Nowe warunki ubezpieczenia OC

11/2000

"

Uprawnienia Żandarmerii Wojskowej w ruchu drogowym

12/2000

A. Reza,

J. Zębala

Wyznaczanie własności nawierzchni - współczynnik przyczepności ślizgowej

1/2000

"

Pomiary opóźnienia hamowania za pomocą przyrządu XL-Meter

6/2000

A. Reza

Błędy na szkicach policyjnych

8/2000

"

Dokładność w pomiarach na miejscu wypadku

12/2000

J. Wierciński

Niektóre problemy z pierwszeństwem przejazdu na skrzyżowaniach dróg nierównorzędnych

6/2000

trybuna paragrafu

L. K. Paprzycki

O sprawiedliwość w traktowaniu organu procesowego, oceniającego opinię biegłego ds. ruchu drogowego

2/2000

L. K. Paprzycki

Nowy model funkcjonowania służby ruchu drogowego - głos w dyskusji

6/2000

T. Połeć

Osobowy, czyli ciężarowy

8/2000

C. Swaryszewski

Szkolenie i egzaminowanie w projekcie zmian w prawie o ruchu drogowym

3/2000

W. Wierzbicki

Projekt zmian w służbie ruchu drogowego

4/2000

wydarzenia

B. Kotowska

Spotkanie z dziećmi i młodzieżą szkolną

8/2000

J. Wierciński

VII Konferencja "Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych"

10/2000

z literatury światowej

A. Reza

Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik (rocznik 1999): wypadki pojazd-pieszy

3/2000

J. Zębala

Badania tarcia pojazdu odwróconego na dach - wpływ prędkości sunięcia na wartość opóźnienia

4/2000

J. Zębala

Porównanie skuteczności działania układów hamulcowych wybranych samochodów

5/2000

co nowego w internecie

P. Ciępka

Dane techniczne pojazdów komunikacji publicznej

6/2000

A. Reza

Internet. Próby zderzeniowe

4/2000

"

Dane techniczne samochodów ciężarowych, autobusów i pojazdów specjalnych

7/2000

"

Nowe tablice rejestracyjne. Skutery

12/2000

recenzje

A Pawłowski

Recenzja książki Ryszarda A. Stefańskiego, Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i w komunikacji. Rozdział XX i XXI Kodeksu karnego. Komentarz

12/2000