Spis treści rocznika 2001

AUTOR

TYTUŁ

Nr

wykładnia prawa

M. Bugaj

 

Wypadek drogowy jako wypadek przy pracy

1/2001

W. Czerwiński

Trybunał Konstytucyjny o opłatach drogowych

1/2001

"

 

Czy w kwestii wyrejestrowania pojazdu istnieje luka prawna?

4/2001

"

Glosa do uchwały NSA z dnia 15 listopada 1999 r., sygn. OPK 25/99 (dot. rejestracji pojazdów w formie decyzji administracyjnej)

3/2001

B. Gronowska

 

Realizacja zasady domniemania niewinności w sprawach o przestępstwa drogowe

7/2001

W. Grudziecki

 

Kontrolne sprawdzanie kwalifikacji kierowcy

2/2001

"

 

Prawo obojga małżonków do wpisania do dowodu rejestracyjnego pojazdu

7/2001

"

Samowolne zajęcie pasa drogowego i jego konsekwencje

8/2001

"

Konsekwencje niedopełnienia obowiązku poddania pojazdu okresowemu badaniu technicznemu

12/2001

A. Herzog

 

Problemy z pokrzywdzonym

6/2001

A. Jasiński

 

Diariusz prawniczy (19)

3/2001

"

 

Problem powypadkowego zabezpieczenia pojazdu, na nietypowym przykładzie

4/2001

"

 

Diariusz prawniczy (20)

4/2001

"

 

Diariusz prawniczy (21)

10/2001

W. Kotowski

 

Prawo o ruchu drogowym a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

2/2001

"

 

Formalne warunki zmiany rodzaju i przeznaczenia pojazdu

3/2001

W. Kotowski

 

Procedura dopuszczania pojazdów do ruchu

4/2001

"

 

Kolizja na parkingu a art. 97 kodeksu wykroczeń

5/2001

"

 

Usuwanie pojazdów i blokowanie ich kół

6/2001

Z. Miczek

 

Odpowiedzialność nieletnich za przestępstwa i wykroczenia drogowe

11/2001

L. K. Paprzycki

 

Zbędna i niepoprawna opinia biegłego szkodliwa w postępowaniu

1/2001

W. Pomorski

 

Nietypowe skutki zniszczenia prawa jazdy

10/2001

A. Skowron

 

Przestępstwa drogowe z art. 178a k.k. a środki przymusu

1/2001

"

Czynności dowodowe w sprawach o przestępstwa z art. 178a kodeksu karnego

5/2001

"

Zakazy i ograniczenia w postępowaniu dowodowym

7/2001

"

Zakazy i ograniczenia w postępowaniu dowodowym - część II

9/2001

"

Niektóre zagadnienia dotyczące zasad procesowych w projekcie kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia

10/2001

"

Czynności wyjaśniające w nowej ustawie "kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia"

12/2001

R. A. Stefański

 

Ruch zwierząt na drogach

1/2001

"

 

Uprawnienia funkcjonariuszy celnych i Inspekcji Celnej do kontroli pojazdów

2/2001

"

Zasady ruchu obowiązujące poza drogami publicznymi

3/2001

"

Badanie stanu nietrzeźwości urządzeniami elektronicznymi

4/2001

"

 

Wymiana praw jazdy

5/2001

"

Czy jazda z małą prędkością może być niebezpieczna?

7/2001

R. A. Stefański

 

Karta pojazdu

8/2001

"

Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym

9/2001

"

Zbiegnięcie sprawcy z miejsca wypadku drogowego

10/2001

"

Świadectwa kwalifikacji w znowelizowanym prawie o ruchu drogowym

11/2001

M. Świerk

O kwalifikacji zdarzenia będącego jednocześnie średnim (lub ciężkim) i lekkim wypadkiem komunikacyjnym

9/2001

 

z wokandy sądowej

U. Opiłka

 

Rower kontra samochód - kto zawinił?

8/2001

L. K. Paprzycki

Winien nie kierujący pojazdem, lecz biegły i sąd

3/2001

"

Biegły we własnej sprawie

4/2001

"

Opinia biegłego prawie doskonała i prawie niepotrzebna

5/2001

"

 

Najwyższa staranność i wyobraźnia konieczna w każdej sprawie

6/2001

"

 

Wyprzedzanie w rejonie skrzyżowania

7/2001

"

 

Postój uszkodzonego pojazdu

8/2001

"

 

Zmiana pasa ruchu przyczyną kolizji

9/2001

"

Na pożegnanie kolegiów do spraw wykroczeń

10/2001

"

 

Rowerzystki

11/2001

"

 

Prawidłowe używanie świateł drogowych a zasada ograniczonego zaufania

12/2001

 

z problemów rekonstrukcji wypadków
i opiniowania

P. Ciępka

 

Zastosowanie programu Photomodeler do analizy powypadkowych odkształceń nadwozi pojazdów samochodowych

3/2001

M. Drukała
R. Janczur

 

Hamowanie ciągników siodłowych i samochodów ciężarowych

2/2001

R. Janczur
P. Świder

Ciśnienie w ogumieniu a opory toczenia samochodu

10/2001

A. Reza

Uderzenie pieszego samochodem osobowym przy prędkości 70-90 km/h - wyniki badań z manekinami

1/2001

"

 

Uderzenie pieszego bokiem samochodu osobowego

3/2001

"

Ocena prędkości samochodów przez świadków

12/2001

J. Unarski

 

Problemy ustalania osoby kierującej pojazdem w chwili wypadku

7/2001

"

Możliwości wykorzystania tachografów w praktyce ekspertowskiej

9/2001

J. Wierciński

 

Wyprzedzanie zamierzone, czy nieprzewidziane?

11/2001

 

z notatnika biegłego

P. Ciępka

Przyczyną wypadku - opona. A kto winien?

4/2001

 

PC-Crash

W. Wach

 

Zderzenie. Część 6: Zderzenia z przyczepami i naczepami

1/2001

"

Zderzenie. Część 7: Obliczenia w trybie automatycznym

6/2001

 

materiały szkoleniowe

M. Bugaj

 

Ubezpieczenie autocasco

9/2001

P. Ciępka
A. Reza

 

Pakiet wypadku drogowego

4/2001

A. Gajek

 

Niektóre problemy diagnozowania hamulców samochodów w warunkach stanowiskowych

8/2001

R. Godyń

Wnikliwość kluczem do trafnej decyzji w postępowaniu

5/2001

W. Gubała

Metody oznaczania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu oraz typy urządzeń dopuszczonych do stosowania w Polsce

5/2001

"

Czynniki wpływające na wynik pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

6/2001

"

Niektóre elementy oceny stanu trzeźwości w aspekcie toksykologii

7/2001

"

Wartość dowodowa analizy wydychanego powietrza na zawartość alkoholu

8/2001

"

 

Ocena stanu trzeźwości na podstawie obliczeń teoretycznych

9/2001

W. Klimacki

 

Wymiarowanie w terenie. Kilka uwag i propozycji

6/2001

W. Kotowski

 

Czynności policjanta na drodze w postępowaniu mandatowym

1/2001

"

Formułowanie zarzutu a słuszność rozstrzygnięcia

7/2001

"

 

Naliczanie, usuwanie i udostępnianie punktów karnych

8/2001

"

 

Nowe zasady szkolenia i egzaminowania

10/2001

"

 

Niektóre nowe rozwiązania znowelizowanego prawa o ruchu drogowym

11/2001

A. Reza
J. Zębala

 

Holenderska policja drogowa na miejscu wypadku drogowego

5/2001

A. Reza

Wyłudzenia odszkodowań komunikacyjnych od firm ubezpieczeniowych

2/2001

A. Reza

 

Przykład prawidłowo wykonanej dokumentacji miejsca wypadku

3/2001

R. Szczypiński

 

Crash-test, czyli po co niszczyć nowy samochód

9/2001

J. Wierciński

Niektóre problemy z pierwszeństwem przejazdu na skrzyżowaniach dróg nierównorzędnych

6/2000

 

trybuna paragrafu

M. Błach

 

Wirtualne stłuczki

12/2001

W. Klimacki

 

Pobocze utwardzone. Przepisy ustawy a rzeczywisty ruch drogowy

8/2001

W. Kotowski

 

O podniesienie poziomu szkolenia kierowców

2/2001

 

odpowiedzi na pytania czytelników

M. Bugaj

 

Postój poza drogą publiczną

8/2001

A. Jasiński

 

Warunki formalne ciągnięcia przyczep

6/2001

W. Kotowski

 

Czyje pierwszeństwo?

5/2001

"

 

Czy numer identyfikacyjny pojazdu jest dokumentem w rozumieniu art. 115 § 14 kodeksu karnego?

8/2001

"

Niespójność rozporządzeń w sprawie znaków i sygnałów drogowych i w sprawie "punktów karnych"

9/2001

"

 

Wykroczenie a stan wyższej konieczności

10/2001

 

wydarzenia

P. Ciępka
A. Reza

 

10 Konferencja EVU - Brno 2001

11/2001

 

z literatury światowej

A. Reza

 

Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik: Rozpędzanie samochodów osobowych i motocykli, hamowanie samochodów osobowych silnikiem

1/2001

 

recenzje

B. Gronowska

 

Recenzja książki W. Kotowskiego, "Przestępstwa i wykroczenia drogowe. Analiza zdarzeń"

2/2001

 

Co nowego w internecie

P. Ciępka

 

Dane techniczne nowych samochodów osobowych

3/2001

"

 

Dane techniczne samochodów

12/2001

 

informacje

A. Reza

Nowa publikacja Wydawnictwa Instytutu Ekspertyz Sądowych: J. Unarski, J. Zębala, "Zbiór podstawowych wzorów i równań stosowanych w analizie wypadków drogowych"

6/2001

 

Studium podyplomowe: "Ekspertyza Wypadku Drogowego"

6/2001

Komunikat: Apel Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw

7/2001

Nowe publikacje Wydawnictwa Instytutu Ekspertyz Sądowych:

1) W. Wach, PC-Crash Program do symulacji wypadków drogowych. Poradnik użytkownika.

2) T. Tomaszewski, Dowód z opinii biegłego w procesie karnym, II wydanie.

3) W. Kotowski, Nowe prawo o ruchu drogowym. Jednolity tekst ustawy wg stanu na dzień 1 stycznia 2002 r.

9/2001

9/2001

12/2001