Spis treści rocznika 2002

rocznika 2002

AUTOR

TYTUŁ

Nr

wykładnia prawa

J. Błaszczyk

 

Orzekanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych (art. 42 k.k.). Uwagi krytyczne.

1/2002

A. Herzog

Lekki wypadek komunikacyjny. Teoria i praktyka.

3/2002

"

 

Prawne skutki uchylenia zakazu przywozu samochodów osobowych i zmian w taryfie celnej.

5/2002

"

Samochód jako dokument.

9/2002

"

 

Wykroczenia na drogach niepublicznych.

10/2002

A. Jasiński

 

Diariusz prawniczy (22).

1/2002

"

 

Diariusz prawniczy (23).

2/2002

"

Diariusz prawniczy (23 bis).

3/2002

"

Diariusz prawniczy (24).

10/2002

"

 

Diariusz prawniczy (25).

11/2002

P. Kardas

 

Naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym jako jedna z przesłanek obiektywnego przypisania skutku przestępstwa określonego w art. 177 k.k.

6/2002

Z. Miczek

Przestępstwo niestosowania się do orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów (art. 244 k.k.)

3/2002

Z. Miczek

A. Skowron

Odebranie rzeczy i przeszukanie w ustawie - Kodeks postępowania w sprawach o wykro­czenia

4/2002

A. Nosal

R. A. Stefański

Świadectwa kwalifikacji w znowelizowanym prawie o ruchu drogowym

3/2002

L. K. Paprzycki

"Przestępcza opona"

2/2002

P. Piszczek

Uwagi do problemu okresowych badań technicznych i rejestracji pojazdów

7/2002

P. Piszczek

Podstawowe kierunki orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie prawa o ruchu drogowym (część I)

8/2002

"

Podstawowe kierunki orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie prawa o ruchu drogowym (część II)

9/2002

T. Razowski

Glosa do Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2002 r. I KZP 20/02

12/2002

A. Skowron

Dowody w nowej ustawie - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

1/2002

"

Inspekcja Transportu drogowego oraz inne organy kontrolujące (część 1)

5/2002

"

Stosowanie kar porządkowych i innych środków przymusu zawartych w rozdziale 10 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia

9/2002

"

Inspekcja Transportu drogowego oraz inne organy kontrolujące (część 2)

11/2002

R. A. Stefański

Nieposiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów a odpowiedzialność karna za wypadek drogowy

1/2002

"

Usuwanie pojazdów w znowelizowanym prawie o ruchu drogowym

2/2002

"

Badanie stanu zdrowia i predyspozycji psychicznych kierowcy na wniosek organu kontroli ruchu drogowego

6/2002

"

Obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w razie skazania za przestępstwo prowadzenia pojazdu w sta­nie nietrzeźwości (art. 178a § 2 k.k.)

7/2002

"

Przywileje osoby niepełnosprawnej w ru­chu drogowym

8/2002

"

Nadawanie pojazdom cech identyfikacyjnych

10/2002

"

Usuwanie pojazdów porzuconych

12/2002

 

z wokandy sądowej

A. Herzog

Czy biegły może powołać biegłego?

5/2002

"

Brak znaku drogowego a przeszkoda w ruchu drogowym

7/2002

W. Kotowski

Sprawa bez precedensu

2/2002

L. K. Paprzycki

Między wyrwą a przełomem na drodze

1/2002

"

Sędzia - doświadczony kierowca

3/2002

"

Sprawa niby prosta, a biegły niezbędny

4/2002

"

Winny tylko pieszy, czy także kierowca?

6/2002

"

Dobry obrońca szansą "sukcesu"

7/2002

"

Rower kontra samochód na prostej i dobrej drodze

8/2002

"

"Premier" przed kolegium

9/2002

"

Pochwała białoruskiej Milicji Drogowej

10/2002

"

Pasy bezpieczeństwa w opinii biegłego i w motywach wyroku sądu

11/2002

"

Opinia dobra, dobrze wykorzystana, choć niepotrzebna

12/2002

A. Ważny

Parkowanie w strefie znaku D-44 bez opłaty nie jest wykroczeniem

5/2002

 

z notatnika biegłego

A. Reza

Zderzenie na skrzyżowaniu o ograniczonej widoczności

7/2002

"

Potrącenie pieszego na wyznaczonym przejściu w warunkach ograniczonej widoczności

8/2002

T. Sawicki

Pożary samochodów w praktyce biegłego

10/2002

P. Świder

Niesprawność układu hamulcowego a re­konstrukcja wypadku

2/2002

J. Zębala

J. Unarski

Problem ustalenia odległości zauważenia nietypowej przeszkody na jezdni

5/2002

z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

A. Reza

Weryfikacja szkód komunikacyjnych - przypadek ko­lizji trzech pojazdów

1/2002

"

Widoczność elementów odblaskowych sa­mocho­dów

2/2002

"

Prędkość kolizyjna a miejsce kontaktu głowy dorosłego pieszego z samochodem

3/2002

"

Odrzut odłamków szkieł reflektorów i kloszy lamp tylnych przy uderzeniu w stojący samochód osobowy

9/2002

P. Świder

Wynik stanowiskowego badania hamulców a opóź­nie­nie osiągane na drodze

4/2002

 

PC-Crash

W. Wach

Kierunek padania promieni słonecznych w chwili wypadku

4/2002

"

Budowa obiektów przestrzennych - metoda triangulacji

6/2002

 

materiały szkoleniowe

E. Esquerra

Socjologiczne aspekty zachowań kierowców w ru­chu drogowym

2/2002

K. Jamrozik

Globalne spojrzenie na ofiary wypadków drogowych

9/2002

W. Kotowski

Nowe zasady egzaminowania. Test egzaminacyjny

1/2002

"

Czynności wyjaśniające a wniosek o ukaranie

4/2002

"

Weryfikacja dowodów osobowych

5/2002

"

Zakres podmiotowo-przedmiotowy kontroli ruchu drogowego

6/2002

"

Ustawowy czas pracy kierowców

7/2002

W. Kotowski

O słuszność rozstrzygnięcia (studium pewnego przy­­padku)

8/2002

"

Plusy i minusy niektórych rozwiązań nowego kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia

10/2002

"

Nieustanny proces nowelizacji kodeksu drogowego

11/2002

"

Nietypowe kolizje podczas cofania

11/2002

"

Nowe znaki i sygnały drogowe

12/2002

A. Lach

Możliwości wykorzystania kamer użytkowych w kon­­tro­li ruchu drogowego

5/2002

A. Miłosz

Przestępczość samochodowa w latach 1999-2000 z punktu widzenia kryminalistyki

7/2002

T. Sawicki

Pożary samochodów (część 1)

3/2002

"

Pożary samochodów (część 2). Badania testowe samochodów osobowych w warunkach pożaru

9/2002

"

Kierowanie ruchem drogowym przez strażaków państwowej straży pożarnej podczas akcji ratowniczej

6/2002

W. Wach

Nowe programy do wspomagania analizy wypadków drogowych

12/2002

J. Wierciński

Zasady pierwszeństwa przy manewrze cofania

11/2002

 

trybuna paragrafu

K. Z..

Wirtualne stłuczki. Szersze spojrzenie na sprawę

3/2002

K. P.

Nie tylko stłuczki są wirtualne

5/2002

J. Nowak

Czy skręcajacy w lewo nie musi sprawdzać, co dzieje się za nim?

8/2002

A.Kuranowski

P. Świder

Skręt w lewo przyczyną wypadku drogowego. Dyskusja nad jednolitym sposobem opiniowania

8/2002

A. Reza

Wykształcenie i prawo jazdy rzeczoznawców samochodowych

9/2002

J. Wierciński

O zakazie zawracania w nowym rozporządzeniu o znakach i sygnałach drogowych

12/2002

odpowiedzi na pytania Czytelników

W. Kotowski

Miejsce wypadku a przestępstwo komunikacyjne

3/2002

"

Kolizja przy zawracaniu

4/2002

"

Równoczesny skręt w lewo dwóch pojazdów

5/2002

"

Na przekór faktom

 

wydarzenia

Ł. Jakubowski

Bezpieczeństwo dzieci na drodze to nasza wspólna sprawa

11/2002

J. Wierciński

VIII Konferencja "Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych"

11/2002

 

informacje

Nowe wydanie książki W. Kotowskiego "Jednolity tekst ustawy - Prawo o ruchu drogowym wg stanu na dzień 1 kwietnia 2002 r." (wraz z rozporządzeniem o znakach i sygnałach drogowych)

7/2002

Komunikat o VIII międzynarodowej konferencji "Pro­blemy rekonstrukcji wypadków drogowych"

8/2002

Fundacja Doroty Stalińskiej "Nadzieja"

9/2002

Nowe wydawnictwa Instytutu Ekspertyz Sądowych:

  • Wypadki drogowe, Vademecum biegłego sądowego
  • J. Unarski, J. Zębala, Zbiór podstawowych wzorów i równań stosowanych w analizie wypadków drogowych

11/2002

Nowe wydawnictwa Instytutu Ekspertyz Sądowych:

  • J. Unarski, J. Zębala, Zbiór podstawowych wzorów i równań stosowanych w analizie wypadków drogowych
  • "Pro­blemy rekonstrukcji wypadków drogowych". Zbiór referatów VIII Konferencji

12/2002